top of page
Foiling / Embossing / Debossing (งานปั๊ม)

Debossing (ปั๊มจม)

การสร้างลวดลายบนสื่อสิ่งพิมพ์โดยการกดทับกระดาษให้ลึกลงไปให้ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ ส่งผลให้บางส่วนของงานพิมพ์มีลักษณะจมลึกลงกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นในลักษณะรูปภาพหรือข้อความเพื่อเน้นบริเวณนั้นๆให้ดูสวยงามและมีมิติมากยิ่งขึ้น งานที่นิยมวิธีการปั๊มจมได้แก่ นามบัตร, ปกหนังสือและอื่นๆ

Embossing (ปั๊มนูน)

ระบบการพิมปั๊มนูนมีกลไกคล้ายกับการปั๊มจมโดยการใช้วิธีกดทับงานพิมพ์ตามแบบของแม่พิมพ์ ส่วนที่โดนกดนั้นจะนูนขึ้นกว่าปกติเพื่อเน้นบริเวณดังกล่าวให้ดูมีมิติ งานที่ใช้วิธีการปั๊มนูนมากที่สุดคืองานบรรจุภัณฑ์

เป็นเทคนิคในการใช้ความร้อนจากแท่นเครื่องทำให้ฟอยล์ละลายจากม้วนฟอยล์เพื่อเคลือบสิ่งพิมพ์ต่างๆ การทำงานต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนจึงพร้อมทำงานได้ เครื่องประเภทนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ' Hot Stamp' การปั๊มเคสามารถเพิ่มมูลค่าทางสิ่งพิมพ์เช่น งานพิมพ์นามบัตร ปกหนังสือ บรรจุภัณฑ์ หัวจดหมายและอื่นๆ ฟอยล์สีทองเป็นฟอยล์ที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด แต่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ฟอยล์สีอื่นให้เหมาะสมกับงานได้เช่นสีทองแดงเป็นต้น

1. Foiling (ปั๊มเค)

bottom of page