top of page
Coating (งานเคลือบ)

1. Vanishes (เคลือบวานิช)

Vanishes

เป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำมันวานิชเพื่อความเงางามและป้องกันการเสียดสีของกระดาษ การเกิดรอย หรือรอยนิ้วมือ 

งานเน้นภาพหรืองานเน้นข้อความ แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ประเภทของวานิช

Gloss Vanish

(วานิชเงา)

Matte Vanish

(วานิชด้าน)

Satin Vanish

(วานิชกึ่งด้านกึ่งเงา)

ความสดใสของสี

ความลึกของสี

ตอนทราสของรูป

ความนุ่มของรูป

ลดรอยนิ้วมือ และการเกิดรอยอื่นๆ

นิยมใช้กับ

★★★

★★★

★★★

★☆☆

★★☆

★★☆

★☆☆

★☆☆

★★★

★★★

★★☆

★★☆

★★☆

★★☆

★★☆

งานเน้นภาพ

งานที่มีข้อความมาก

Aqueous

2. Aqueous Coatings (เคลือบวอเตอร์เบส)

เป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำยาที่มีเบสเป็นน้ำ ช่วยป้องกันรอยนิ้วมือหรือความหมองคล้ำของสีบนงานพิมพ์ การพิมพ์วิธีนี้จะมีโอกาสเกิดการเหลืองขึ้นของสีน้อยกว่าและแห้งเร็วกว่าการเคลือบแบบวานิช อีกทั้งเป็นมิตรต่่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเช่นกัน

ประเภทของน้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส

Gloss Aqueous

(วอเตอร์เบสเงา)

Matte Aqueous

(วอเตอร์เบสด้าน)

Satin Aqueous

(วอเตอร์เบสกึ่งด้านกึ่งเงา)

SoftTouch Aqueous

(ซอฟท์ทัช)

ความสดใสของสี

ความลึกของสี

ตอนทราสของรูป

ความนุ่มของรูป

ลดรอยนิ้วมือ และการเกิดรอยอื่นๆ

ความงามจากการสัมผัส

นิยมใช้กับ

★★☆

★☆☆

★☆☆

★★★

★★★

★★☆

★★☆

★★☆

★★☆

★★☆

★★☆

★☆☆

★★☆

★☆☆

★☆☆

★★★

★★★

★★★

งานที่มีข้อความมาก

งานเน้นภาพหรืองานเน้นข้อความ แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก

★★★

★★★

★★★

★☆☆

★★☆

★☆☆

งานเน้นภาพ

งานพรีเมี่ยม

UV

3. UV Coatings (เคลือบ UV) และ Spot UV (เคลือบเฉพาะจุด)

การเคลือบยูวีเป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำยายูวีโดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ตไปฉายไปบนน้ำยาเพื่อให้ตัวเคลือบแห้งติดกับตัวงาน ส่วนการเคลือบเฉพาะจุดใช้วิธีเดียวกันแต่นิยมใช้เพื่อเน้นโลโก้ ชื่อหนังสือบนหน้าปกหรือ รูปภาพบางจุดบนบรรจุภัณฑ์ 

การเคลือบวิธีนี้นี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นเคลือบแบบ เงา, ด้าน, เปลือกส้ม, ทราย, มุก, กากเพชร, เรืองแสง ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับงาน

ประเภทของการเคลือบยูวีที่นิยมใช้

Gloss UV

(ยูวีเงา)

Matte UV

(ยูวีด้าน)

Pearlescent UV

(ยูวีมุก)

Orange peel UV

(ยูวีผิวเปลือกส้ม)

ความสดใสของสี

ความลึกของสี

ตอนทราสของรูป

ความนุ่มของรูป

ลดรอยนิ้วมือ และการเกิดรอยอื่นๆ

ความงามจากการสัมผัส

นิยมใช้กับ

★★☆

★☆☆

★☆☆

★★★

★★★

★★☆

★★★

★★☆

★★☆

★★☆

★★☆

★☆☆

★★☆

★★☆

★☆☆

★☆☆

★★★

★★☆

งานที่มีข้อความมาก

งานเน้นภาพหรืองานเน้นข้อความ 

★★★

★★★

★★★

★☆☆

★★☆

★☆☆

งานเน้นภาพ

งานเน้นภาพหรืองานเน้นข้อความ 

bottom of page