top of page

「 

broleafly

ความสำคัญของโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญในทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดในปัจจุบัน ทั้งสามอย่างถูกผลิตขึ้นเพื่อกระจายข้อมูลสู่ลูกค้าเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านมีความสนใจในตัวสินค้าหรืองานบริการมากขึ้นด้วยวิธีต่างๆเช่น การวางไว้ตามจุดต่างๆที่เหมาะสม การส่งผ่านทางไปรษณีย์ หรือให้ลูกค้าจากการพบปะพูดคุยโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้จดจำแบรนด์ในหลายโอกาสเช่น การเปิดตัวร้านค้าใหม่ โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษต่างๆ หรือ การเชิญชวนไปงานอีเว้นท์เป็นต้น

รูปแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

เรารับพิมพ์โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิวทุกขนาดและทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการ รูปแบบพื้นฐานมีดังนี้:

พับครึ่ง

พับโรล 2 พับ 3 ตอน

พับประตู 2 พับ 3 ตอน

พับขนานสองเท่า

พับแผนที่แบบขนาน 3 พับ 4 ตอน

พับโรล 3 พับ 4 ตอน

พับซิกแซก 2 พับ 3 ตอน

พับหีบเพลง 3 พับ 4 ตอน

พับฝรั่งเศส

พับขนานโรล 12 หน้า

รายละเอียด

วิธีปั๊ม

นูน

จม

เคทอง

เคเงิน

เคสีอื่นๆ

ไดคัท

วิธีเคลือบ

ด้าน

เงา

UV

SPOT UV

อื่นๆ

กระดาษ

อาร์ตมัน

• 105-160 แกรม

อาร์ตด้าน

• 105-160 แกรม

กระดาษอื่นๆ

ด้าน

1 ด้าน

2 ด้าน

สี

4 สี ด้านหน้า/หลัง

4 สี ด้านหน้า

4 สี + สีพิเศษ

รูปแบบ

พับครึ่ง

พับโรล 2 พับ 3 ตอน

พับประตู 2 พับ 3 ตอน

พับซิกแซก 2 พับ 3 ตอน

พับหีบเพลง 3 พับ 4 ตอน

พับขนานสองเท่า

พับฝรั่งเศษ

อื่นๆ

bottom of page