ช่องทางส่งไฟล์

15 MB

100 MB

2 GB

LINE ID

(sangcharoenprint)

**ก่อนส่งไฟล์งาน**  

1) ในไฟล์งาน .ai ต้องกำหนดเป็นโหมด CMYK และ create outline ตัวฟอนต์

2) ต้องทำตัดตกอย่างน้อย 3 mm.

3) กำหนดขนาดงานเท่ากับงานจริง

การส่งไฟล์งาน

ขนาดไฟล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 

การส่งไฟล์ผ่าน wetransfer

1. เข้าเว็บไซส์ www.wetransfer.com

2. กด Take me to Free

2.

3. อ่านเงื่อนไขและกด I agree

3.

4. กด Add your files เพื่ออัพโหลดไฟล์งาน

5. ส่งไปที่ print@sangcharoenprint.com

6. ใส่อีเมลของคุณ

7. ใส่ข้อความหากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งทางเรา

8. กด Transfer

4.

5.

6.

7.

8.