「 

ความสำคัญของสมุดโน๊ตสมุดฉีก

โดยทั่วไปแล้วหากพูดถึงสมุดโน๊ตและสมุดฉีก สิ่งแรกที่คิดถึงคงไม่พ้นเรื่องการจดบันทึก แต่ในทางการตลาด สมุดเหล่านี้ฉีกสามารถทำหน้าที่ได้มากกว่านั้น นอกจากเอาไว้จดบันทึกข้อมูลต่างๆแล้ว สมุดโน๊ตและสมุดฉีกสามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาโปรโมตองค์กรทั้งภายในและภายนอก ชื่อบริษัท โลโก้ เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ หรือแม้กระทั่งรูปสินค้าหรืองานบริการสามารถถูกออกแบบจัดวางให้อยู่ในรูปเล่มของตัวสมุด ผู้ใช้สามารถใช้จดบันทึกและเรียนรู้จดจำแบรนด์ขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน เพราะเหตุนั้นเองในปัจจุบันโดยเฉพาะสมุดโน๊ตจึงถูกออกแบบให้มีปฏิทินเฉพาะของบริษัทและอยู่ในกึ่งรูปแบบแคตตาล็อคเพื่อผลประโยชน์ทางการขายและการตลาด

ขนาดและรูปแบบของสมุดโน๊ตสมุดฉีก

เรารับผลิตสมุดโน๊ตและสมุดฉีกทุกขนาดทุกประเภท รูปแบบของสมุดโน๊ตและสมุดฉีกที่นิยมใช้มีดังนี้

ลายเส้น

ไม่มีลาย

ลายตาราง

ลายจุด

ห่วงกระดูกงู

เจาะรูสำหรับห่วงเกลียว

กาวหัวสำหรับฉีก/ไม่ฉีก

เย็บมุงหลังคา

รายละเอียด

ขนาด

A4

B5

A5

B6

A6

อื่นๆ

จำนวนหน้า

50 หน้า

70 หน้า

90 หน้า

อื่นๆ

สี

1 สี

2 สี

3 สี

4 สี 

4 สี + สีพิเศษ

กระดาษ

ปก

• อาร์ตการ์ดมัน/ด้าน

200-260 แกรม

• กระดาษอื่นๆ

เนื้อใน

• อาร์ตการ์ดมัน/ด้าน

200-260 แกรม

• กระดาษอื่นๆ

วิธีเข้าเล่ม

เย็บมุงหลังคา

ห่วงเกลียว

กาวหัวสำหรับฉีก

กาวหัวถาวร

ห่วงกระดูกงู

อื่นๆ

วิธีปั๊ม

นูน

จม

เคทอง

เคเงิน

เคสีอื่นๆ

ไดคัท

วิธีเคลือบ

ด้าน

เงา

UV

SPOT UV

อื่นๆ

ลายเนื้อใน

ไม่มีเส้น

ลายเส้น

ลายตาราง

ลายจุด

อื่นๆ