ช่องทางชำระเงิน

1. โอนชำระเข้าบัญชี:

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สำนักรัชโยธิน

ชื่อบัญชี:  บริษัท แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์ เพรส จำกัด

เลขที่บัญชี:  111-304886-2

ประเภทกระแสรายวัน

หมายเหตุ:  กรุณาถ่ายหลักฐานการโอนเข้าที่มาที่

                  1.1   Email: print@sangcharoenprint.com

                  1.2  LINE: sangcharoenprint

2. ชำระด้วยเช็คจ่ายในนาม บริษัท แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์ เพรส จำกัด