บริการของเรา

Printing (งานพิมพ์)

เราให้บริการงานพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ Offset ตั้งแต่ 1 สี จนถึง 6 สี พร้อมหน่วยเคลือบวอเตอร์เบส์ทและการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่างพิมพ์ที่มากด้วยประสบการณ์

Graphic Design (ออกแบบกราฟฟิค)

เราพร้อมจะถ่ายทอดแนวคิด จินตนาการ และความต้องการของลูกค้าไปสู่รูปแบบงานพิมพ์ที่สวยงามด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

Platemaking (ทำแม่พิมพ์)

เราให้บริการจัดทำเพลทแม่พิมพ์ด้วยเครื่องCTPที่ทันสมัยเพื่อความรวดเร็วในการผลิตเพลทแม่พิมพ์ และความเที่ยงตรงของฉากพิมพ์

Coating (งานเคลือบ)

ลูกค้าสามารถเลือกเคลือบผิวหรือตกแต่งผิวงานด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและความดึงดูดให้แก่งาน

Finishing (เข้าเล่ม)

เราให้บริการ งานพับ เก็บเล่ม และเข้าเล่มงานพิมพ์ทุกประเภท ทั้งปกอ่อนและปกแข็ง ตามความต้องการของลูกค้า

Print Consulting (ปรึกษาด้านสิ่งพิมพ์)

ด้วยคุณภาพของทีมงานประสบการณ์มากว่า 20 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำพรอ้มแก้ปัญหาของลูกค้าเกี่ยวกับดีไซน์และสิ่งพิมพ์ 

Pagination (งานจัดหน้า)

เรามีระบบการจัดหน้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจะตอบสนองความต้องการงานพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการอย่างเต็มที่

Digital Proofing (ดิจิตอลปรู๊ฟ)

เราติดตั้งระบบปรู๊ฟสีดิจิตอล (Digital Proof) พร้อมระบบการจัดการสีที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบสีงานพิมพ์ได้ทันทีก่อนเข้าขั้นตอนการทำเพลทจริง

Foiling/ Embossing/ Debossing (งานปั๊ม)

เพื่อเพิ่มมูลค่าเราให้บริการงานปั๊มเคทอง เงิน ทองแดงและสีอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังให้บริการปั๊มนูนและปั๊มจมเพื่อเน้นข้อความหรือรูปภาพบนงานพิมพ์

Delivery (จัดส่ง)

เราบรรจุหีบห่อและจัดส่งงานถึงมือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยความตรงต่อเวลา