top of page

「 

taglabel

ความสำคัญของป้ายและฉลาก

ในปัจจุบันป้ายและฉลากสินค้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการตลาดอย่างมาก ป้ายและฉลากสามารถช่วยผู้บริโภคแยกแยะสินค้าของเราและแบรนด์อื่น หากได้รับการออกแบบที่ดีแล้ว ป้ายและฉลากสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความโดดเด่นให้สินค้าของเราเพื่อช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเลือกบริโภค นอกจากความโดดเด่นแล้ว ป้ายและฉลากสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสินค้าไปยังผู้บริโภค เช่น ประโยชน์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง วันที่ผลิต วันหมดอายุ ฯลฯ หากเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ ป้ายและฉลากจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ประเภทป้ายและฉลาก

เรารับผลิตป้ายและฉลากกระดาษทุกขนาดสำหรับสินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการเช่น เครื่องแต่งกาย ขวดบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม ฯลฯ  รูปแบบของป้ายและฉลากที่นิยมมีดังนี้:

ป้ายแบบพับ

ป้ายแท็กเจาะรูกลม

ป้ายแท็กเจาะรูเหลี่ยม

ป้ายแท็กสำหรับแขวน

ป้ายแขวนขวด

ฉลากแปะฝา

ฉลากครอบกล่อง

ฉลากหนังสือ

ฉลากขวด/กระป๋อง

รายละเอียด

วิธีปั๊ม

นูน

จม

เคทอง

เคเงิน

เคสีอื่นๆ

ไดคัท

วิธีเคลือบ

ด้าน

เงา

UV

SPOT UV

อื่นๆ

กระดาษ

อาร์ตการ์ดมัน

- 230 แกรม 

- 210 แกรม

อาร์ทมัน

- 230 แกรม

- 210 แกรม

- 190 แกรม

กระดาษอื่นๆ

ด้าน

1 ด้าน

2 ด้าน

ประเภทป้าย/ฉลาก

ป้ายแบบพับ

ป้ายแท็กเจาะรูกลม

ป้ายแท็กเจาะรูเหลี่ยม

ป้ายแท็กสำหรับแขวน

ฉลากแปะฝา

ฉลากครอบกล่อง

ฉลากหนังสือ

อื่นๆ

ประเภทสินค้า

อาหาร

เครื่องดื่ม

เครื่องแต่งกาย

หนังสือ

เครื่องสำอางค์

สินค้าอื่นๆ

bottom of page