top of page

「 

ความสำคัญของกระดาษห่อของขวัญ

กระดาษห่อของขวัญเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ 

ใช้ในการหีบห่อสิ่งของเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ บริษัทต่างๆนิยมสั่งผลิตกระดาษห่อ

ของขวัญเพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ และเพิ่มความโดดเด่น

ให้กับสินค้า พื้นผิวของกระดาษที่ใช้ในการผลิต เช่นกระดาษอาร์ตมัน อาร์ตด้าน ปอนด์ หรือคราฟท์

สามารถสร้างสัมผัสและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ซึ่งทางร้านหรือบริษัทสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้สอดคล้องกับตัวแบรนด์

ขนาดกระดาษห่อของขวัญ

เรารับพิมพ์กระดาษห่อของขวัญและกระดาษห่อประเภทต่างๆเช่นกระดาษห่อเสื้อตามขนาดที่คุณลูกค้าต้องการจนถึงขนาด 20 x 29 นิ้ว 

รายละเอียด

วิธีปั๊ม

นูน

จม

เคทอง

เคเงิน

เคสีอื่นๆ

ไดคัท

วิธีเคลือบ

PVC ด้าน

PVC เงา

UV เงา

SPOT UV

อื่นๆ

ด้าน

1 ด้าน

2 ด้าน

สี

1 สี

2 สี

3 สี

4 สี

5 สี

ขนาด

14" x 20"

17" x 24"

20" x 29"

ขนาดอื่นๆ

กระดาษ

อาร์ตมัน/ด้าน

- 85 แกรม

- 100 แกรม

ปอนด์

- 100 แกรม

คราฟท์ขาว

- 35 แกรม

คราฟท์น้ำตาล

- 115 แกรม

กระดาษอื่นๆ

** ในกรณีเคลือบ PVC กระดาษต้องมีความหนา 120 แกรมขึ้นไป

** ในกรณีกระดาษคราฟท์ขาว 35 แกรม ขนาดใหญ่สุดที่สามารถผลิตได้คือ 17"x24"

bottom of page