top of page

ประวัติความเป็นมา

ก่อนจะมาเป็นแสงเจริญพริ้นต์แอนด์เพรส บริษัทของเราเริ่มต้นดำเนินธุรกิจงานพิมพ์ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงเจริญการพิมพ์ในปีพ.ศ. 2536 ที่ซอยนนทรีในเขตยานนาวาในปีพ.ศ. 2536 และขยายพื้นที่โดยรอบสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ที่พร้อมจะรองรับฐานลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแสงเจริญพริ้นต์แอนด์เพรสจำกัดในปีพ.ศ.2544 และขยายพื้นที่ขึ้นอีกในปีพ.ศ. 2548 เพื่อเพิ่มจำนวนห้องออฟฟิศ พื้นที่พนักงาน QC และติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยรวมทั้งเครื่องทำเพลท,เครื่องพับ,เข้าเล่ม,เครื่องปั๊มอัตโนมัติเพิ่มเติม จากนั้นบริษัทได้ทำการเปลี่ยนโลโก้บริษัทเพื่อความทันสมัยและต้อนรับลูกค้าใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

พวกเราบริษัทแสงเจริญพริ้นต์แอนด์เพรสพร้อมให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรพร้อมดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มงานจนหลังการขาย และยินดีช่วยเหลือให้แบรนด์และสินค้าของท่านสื่อสารข้อความและไอเดียได้ออกมาอย่างเต็มที่

Timeline-A
ประวัติโดยย่อ

1993

เริ่มธุรกิจในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงเจริญการพิมพ์

1997

ขยายตึกเพิ่ม 1 ห้องเพื่อขยายกิจการ

1999

ขยายพื้นที่ด้านหลังและเพิ่มจำนวนเครื่องพิมพ์

2001

เปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนแสงเจริญการพิมพ์ เป็นบริษัทแสงเจริญ พริ้นต์แอนด์เพรสจำกัด

2005

ขยายพื้นที่ด้านข้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการควบคุมคุณภาพงาน (QC) และเพิ่มจำนวนเครื่องพิมพ์

2016

เปลี่ยนโลโก้เพื่อความทันสมัยและพร้อมรับลูกค้าฐานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เปลี่ยนโลโก้เพื่อความทันสมัยและพร้อมรับลูกค้าฐานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

2019

เปิดช่องทางบริการเพื่อขยายตลาดใหม่ภายใต้ชื่อ Giftwrabbit

Vision and Mission

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่เชื่อถือได้ในด้านการพิมพ์ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ทำงานกับลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

พันธกิจ

- ให้คำปรึกษาพร้อมช่วยแก้ปัญหางานพิมพ์โดยไม่เอาเปรียบลูกค้า

- ผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพและถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

- พัฒนาบุคคลากรเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานและความมั่นคง

Values
สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ลูกค้าสัมพันธ์

เราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการทั้งระหว่างและหลังการขาย

ความซื่อสัตย์และยุติธรรม

เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและจริงใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจของลูกค้าทุกกลุ่ม

คุณภาพ​

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานในทุกรายละเอียดต้องได้มาตรฐานในทุกๆขั้นตอน

งานบริการ

นอกจากการให้ความสำคัญกับคุณภาพของงาน เรายังให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางด้านการพิมพ์และงานออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เวลา

เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับลูกค้า เราจึงให้ความสำคัญกับความรวดเร็วของระบบการทำงานเพื่อให้งานถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

การพัฒนา

เรามีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอทางด้านเทคโนโลยีและบุคคลากรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความก้าวหน้าในด้านงานพิมพ์

bottom of page