top of page
ร่วมงานกับเรา

ขณะนี้ทางเรากำลังรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้:

Sales

SALES REPRESENTATIVES

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • หาลูกค้าใหม่เพิ่มยอดขาย

 • นำเสนอสินค้าและบริการต่างๆให้แก่ลูกค้า​

 • ประสานงานกับฝ่ายผลิตและควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าในเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

 • การศึกษาระดับป.ว.ส.เป็นต้นไป 

 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์

 • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี และมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

อัตรา

5

เงินเดือน (บาท)

15,000-50,000

(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

Drivers

DRIVERS

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถส่งสินค้า จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ และนำสินค้าส่งให้ลูกค้าในเวลาที่กำหนด

 • ส่งของในกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • การศึกษาระดับม.3 เป็นต้นไป 

 • สามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 6วัน

 • ตรงต่อเวลา

 • มีใบขับขี่

 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น

อัตรา

5

เงินเดือน (บาท)

10,000

clerkcoor

OFFICE CLERK &COORDINATOR

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานฝ่ายผลิตกับลูกค้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • การศึกษาระดับม.6หรือปวช. เป็นต้นไป 

 • ตรงต่อเวลา

 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น 

 • มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา

3

เงินเดือน (บาท)

15,000-30,000

(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

bottom of page